Julkaisut

Sigfrids, A. (2007). Kehittämishaasteita maailmalta. Kirjassa Psykologina koulussa. (toim) Raninen & Takalo. Edita. Persona grata.


Sigfrids, A. (2009). Viihtyisä ja turvallinen koulu. Kirjassa Meidän koulu: keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. (toim) Saloviita, T. PS-kustannus.


Kanninen & Sigfrids (2012). Tunne minut- turva ja tunteet lapsin silmin. PS-kustannus.


Katri Kanninen, Arja Sigfrids & Ann Backman: MED BARNAÖGON Egenvårdarmodellen- ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård. Finlandssveska kompetenscentrum


Conference presentations

Sigfrids, A. (1997). Suicide prevention in Finland. ISPA conference in Eger, Hungary (workshop)


Sigfrids, A. (2004). Voiko tunteiden säätelyä opettaa- Askeleittain opetusohjelma. Psykologia kongressi, Turku, Suomi.


Sigfrids, A. (2005). Schoolpsychologist’s work in Finland. ISPA conference in Athens, Greece.


Sigfrids, A. (2009). Classroom management. ISPA conference in Malta. (workshop)


Sigfrids, A (2016) Through a Child’s Eye. Bratislava, Yliopiston kongressijulkaisu

laitur1