Koulutus

Seuraan kansainvälisellä tasolla uusinta kehityspsykologista tietoa ja sen uusimpia sovelluksia ja viimeisintä alan psykoterapeuttista tietämystä. Pyrin yhdistämään nämä uudet ajatukset ja työmenetelmät omien työkokemusteni kautta suodatettuna suomalaisiin olosuhteisiin. Tavoitteenani on koulutuksissa tarjota uusinta tietoa ja konkreettisia uusia työmenetelmiä. Koulutustapani on aktiivinen ja vuorovaikutuksellinen. Siksi osallistujamäärä on kurssista riippuen rajoitettu ja tilojen on mahdollistettava ryhmätyöskentely.

Työskentelen usein ryhmissä, jotta koulutettavat voisivat paremmin prosessoida ja kiinnittää uutta oppimaansa vanhaan tietoon sekä jakaa muille omasta työkalupakistaan. Vahva koulupsykologitaustani näkyy siinä, että erityisosaamisalueeni liittyvät päiväkoti-ikäisiin ja kouluikäisiin lapsiin ja näiden kanssa työskenteleviin aikuisiin.Toin Suomeen tunne- ja sosiaalisia taitoja opettavan Askeleittain ohjelman. Uusi versio päiväkotipaketista on nimellä Pienin Askelin. Kuntakohtainen koulutus on päivän mittainen ja se tilataan suoraan minulta. Helsingissä Hogrefe, psykologien kustannus järjestää myös yleisiä koulutuspäiviä, jos kunnastanne vain yksi tai muutamia haluaa kouluttautua.

  lisää askeleittain-ohjelmasta 

ja Pienin askelin-ohjelmasta


Olen lisäksi perehtynyt siihen, miten työrauha saavutetaan: miten erilaisin keinoin päiväkodissa/koulussa opettajat voivat omaa toimintaansa muuttamalla saada aikaan ryhmässä selkeää viihtyisyyden lisääntymistä. Samalla mietimme koulutuksessa, miten haasteellisten lasten kanssa toimitaan, diagnoosista riippumatta. 

Olen kirjoittanut sisareni PsT Katri Kannisen kanssa kirjan päivähoidon kehittämiseksi: Tunne minut-kirjassa esitellään kehittämämme Lapsen silmin- malli. Koulutan terapeutteja ja psykoterapeutteja myös See Far- menetelmän käyttöön.


See Far –menetelmän korttityöskentelyn osuus on hyvä apuväline haitallisten traumaattisten muistojen työstämiseen. Tässä menetelmässä luodaan ensin turvapaikka, jotta vaikeaa muistoa käsitellessä voidaan siirtyä edestakaisin kehoa rauhoittavan ja ylivireyttä aiheuttavan muiston välillä. Korttien avulla asiakas pääsee kiinni muistoihin, joille ei ole välttämättä sanoja. Jos asiakkaalla on esim. välttelyoireita, niin työskentelyyn lisätään altistusharjoituksia.


Menetelmällä on yhteyksiä EMDR- menetelmään, koska siinä käytetään myös bilateraalista ärsykettä. Monille asiakkaille vaikeiden asioiden työstäminen on kuitenkin aluksi helpompaa korttien avulla kuin EMDR –menetelmällä. Jos terapeutti/ammattilainen osaa molemmat, on usein hyvä aloittaa See Far -menetelmällä.  Myöhemmin molemmat menetelmät ovat käytössä vuorotellen ja lomittain.