Psykoterapia

Tällä hetkellä en ota uusia pitkiä terapioita. Mutta otan uusia asiakkaita lyhytterapiaan, max 20 kertaa. Asiakas voi tulla itse maksavana tai maksusitoumuksen kanssa.

Etsitkö sinulle sopivaa terapeuttia? Terapeutin ja asiakkaan suhde on tärkeä osa terapiaprosessissa. Siksi tutustumiskäynti on aina edellytys psykoterapian aloittamiselle.

Minun viitekehykseni on kognitiivis-integratiivinen. Käytän sekä KAT ( kognitiivis-analyyttisen psykoterapian),  kognitiivisen terapian ns. uuden aallon menetelmiä, skeematerapiaa, kehollisia menetelmiä sekä KÄYPÄ hoidossa suositeltua EMDR  silmänliiketerapiaa sekä See Far-assosiatiivisia kortteja  vaikeiden muistojen uudelleen työstämiseksi.

Työotteeni on aktiivinen ja vuorovaikutukseen pyrkivä. Annan erityisesti alkuvaiheessa ja myöhemminkin kotitehtäviä. Usein kotona tehtävät tietoisuustaitoharjoitukset ovat osa  psykoterapiaprosessia. Ihan kaikille ne eivät kuitenkaan sovellu. Jokaiselle asiakkaalle toimii omannäköinen räätälöity lähestymistapa.
Otan lyhytterapiaan asiakkaita usein itsemaksavana tai työterveyshuollon lähetteellä. Pitkään psykoterapiaan voi hakea Kelan harkinnanvaraista kuntoutusrahoitusta. Kelan rahoitusta varten tarvitaan oman hakemuksen lisäksi psykiatrin arvio psykoterapiakuntoutuksen tarpeesta. Hakemuksen jättövaiheessa on hakijalla oltava takanaan vähintään kolme kuukautta kestänyt kontakti psykiatrian erikoislääkäriin.


Teen psykoterapiaa myös ruotsin- ja englanninkielellä. 


Jos olet pohtimassa hakeutumista psykoterapiaan, niin seuravasta lomakkeesta  voi olla sinulle apua:
www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsearviointi/Pages/psykoterapiakysely.aspx